Groener en duurzamer varen

We streven naar een flinke uitstootreductie. Zowel bij onderhoud, nieuwbouw en onderzoek speelt het streven naar duurzaamheid een grote rol. Onder meer door de inzet van biobrandstof, lichtere tenders en nieuwe manieren van plannen wil het Loodswezen de CO2-voetafdruk omlaag brengen. Zie ook ‘Duurzaamheid van de vloot’.