De vloot

Voor het 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan boord zetten en afhalen van loodsen bij inkomende en uitgaande zeeschepen zet het Loodswezen loodsvaartuigen, jollen, tenders, swaths en een helikopter in. In het Vlootplan 2014-2030 is de gewenste invulling van de vloot voor de (middel)lange termijn bepaald, inclusief het technisch vlootbeheer en de financiering.

Sturing gebeurt op:

  • Benutting van de maximale economische levensduur van schepen en verlenging van de technische levensduur.

  • Gelijkmatige leeftijdsopbouw van de vloot.

  • Type tender, waardoor bemanning en vaartuigen breder kunnen worden ingezet en er minder opleidingsdruk is voor bemanningen.

  • Spreiding van afschrijvingen en investeringen (aansluitend bij andere investeringen).

  • Flexibel kunnen inspelen op de markt, waarbij te allen tijde centraal staat dat de dienstverlening gegarandeerd blijft.

  • Optimale inzet, rekening houdend met de technische en operationele inzetbaarheid van de vloot.

Welke beloodsingsmiddelen worden ingezet om de registerloods op de plek van bestemming te krijgen is mede afhankelijk van de grootte van het schip en de weersomstandigheden en de regio. Voorop staat dat het beloodsen altijd vlot, veilig en zo efficiënt mogelijk verloopt.