Missie, visie, strategie

De Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV) hebben ieder vanuit hun eigen perspectief – respectievelijk ‘uitvoering loodsenberoep’ en ‘ondersteuning’ – gedefinieerd waar zij voor staan.

Lees meer ›Missie, visie, strategie

Visie en strategische thema’s

De visie van het Loodswezen: toegevoegde waarde blijven leveren voor de publieke taken en daaraan gerelateerde activiteiten die de loodsen hebben toebedeeld gekregen, zonder daarbij kansen - die de organisatie en haar belanghebbenden sterker kunnen

Lees meer ›Visie en strategische thema’s

Bestuur en toezicht

Registerloodsen adviseren kapiteins over de te voeren navigatie en treden met diens toestemming op als verkeersdeelnemer.

Lees meer ›Bestuur en toezicht

Goede verantwoording

De governance codes en transparantie-eisen die de overheid op basis van die codes stelt aan semipublieke organisaties als het Loodswezen, nemen de komende jaren naar verwachting verder toe.

Lees meer ›Goede verantwoording

Invoering normenkader financieel beheer

De invoering van het normenkader financieel beheer (NFB) past in het streven naar goede verantwoording.

Lees meer ›Invoering normenkader financieel beheer

Tarieven en toezicht

In de Loodsenwet is bepaald dat de ACM de loodsgeldtarieven vaststelt voor de schepen die de Nederlandse havens aandoen. Op basis van een voorstel van het Loodswezen stelt de ACM vóór 1 januari van ieder jaar deze tarieven vast.

Lees meer ›Tarieven en toezicht

Implementatie risicomanagement

Het Nederlands Loodswezen is de verzamelnaam voor de beroepsorganisatie van loodsen en een ondersteunend bedrijf.

Lees meer ›Implementatie risicomanagement

Risicoprofiel

De hoofdtaak van het Nederlands Loodswezen is het veilig en vlot loodsen van zeeschepen van en naar de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde en staat beschreven in de Loodsenwet.

Lees meer ›Risicoprofiel

Key risks

In 2018 hebben de verschillende entiteiten binnen het Nederlands Loodswezen ieder afzonderlijk de key risks benoemd en beheersmaatregelen geïnventariseerd.

Lees meer ›Key risks

De vloot

Voor het 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan boord zetten en afhalen van loodsen bij inkomende en uitgaande zeeschepen zet het Loodswezen loodsvaartuigen, jollen, tenders, swaths en een helikopter in.

Lees meer ›De vloot