Geen van de bovengenoemde risico’s heeft zich  in 2020  op zo’n manier voorgedaan dat het voortbestaan van het Loodswezen als geheel in gevaar is geweest.
Een van de benoemde risico’s is dat de politieke en bestuurlijke omgeving onvoldoende inzicht heeft in het maritieme speelveld. Om dat risico te beheersen hebben we veel energie gestopt in de communicatie met het ministerie over de nieuwe Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (WAMR). We zien dat het van belang is om meer aandacht te besteden aan het voeren van de dialoog over het markttoezicht op het Loodswezen. Daarom moeten wij proactief zorgen voor een meer gedeeld inzicht- en kennisniveau. Daar zullen we ons als Loodswezen de komende jaren voor in zetten. Het risico op de uitbraak van een pandemie was in voorgaande jaren nog niet als key risk geïdentificeerd. Wij waren niet voorbereid op een sterk terugvallende vraag en het tegelijkertijd uitvallen van een grote groep medewerkers. Desondanks zijn we er in geslaagd onze dienstverlening onverminderd te laten doorgaan. De negatieve financiële gevolgen hebben we deels kunnen opvangen met kostenreducerende maatregelen.