Zoals beschreven in het publiek jaarverslag is Nederlands Loodswezen de verzamelnaam van de Nederlandse loodsencorporatie, de vier regionale loodsencorporaties, Stichting opleiding en deskundigheidsbevordering registerloodsen, Nederlands Loodswezen BV, en Loodswezen Materieel BV. Dit zijn verschillende juridische entiteiten met eigen bestuursorganen.

In dit publiek jaarverslag wordt verantwoording afgelegd voor alle entiteiten van Nederlands Loodswezen. Aansluitend op de juridische structuur en de verantwoordelijkheden daarbinnen, is er voor de ondertekening van de in control verklaring voor gekozen om de bestuurder van iedere entiteit te laten ondertekenen voor de taken en verantwoordelijkheden die belegd zijn bij de betreffende entiteit.

J.W. Bentinck

J.B. Mulder

J.Y. van der Laan

Directeur
Namens de directie van
Nederlands Loodswezen BV
Loodswezen Materieel BV

Voorzitter
Namens de algemene raad van
Nederlandse Loodsencorporatie
Namens het bestuur van
Stichting Opleiding- en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen

Voorzitter
Namens het bestuur van
Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-Ijmond

  

B. Oldenbeuving

  

Voorzitter
Namens het bestuur van
Regionale Loodsencorporatie Noord

   
  

T.S. de Groot

  

Voorzitter
Namens het bestuur van
Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

   
  

G.B.P. Jaburg

  

Voorzitter
Namens het bestuur van
Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden