De loods is een hoogopgeleide professional. Hij adviseert een kapitein over de te voeren navigatie en treedt met diens toestemming op als verkeersdeelnemer. Hij is een expert die het team op de brug bijstaat met zijn kennis en met behulp van moderne technologische hulpmiddelen. Met zijn rol draagt de loods bij aan een veilige en vlotte dienstverlening in de maritieme vervoersketen. Hij heeft daarbij niet alleen oog voor publieke maar ook voor private belangen. In meer domeinen vervult de loods een rol. Zo geeft hij in diverse overlegorganen gevraagd en ongevraagd advies over een breed palet aan maritiem gerelateerde zaken met als gemeenschappelijke noemer het bevorderen van een veilig en vlot scheepvaartverkeer. Binnen de VTS-structuur vormen loodsen een integraal onderdeel van de veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

De rol van het Loodswezen als kenniscentrum en de toegevoegde waarde van de loods als adviseur in de infrastructuur van de haven, werden in 2020 onderstreept

Willem Bentinck, Directeur NLBV