Loodsen adviseren kapiteins over de te voeren navigatie en treden met diens toestemming op als verkeersdeelnemer. Zo wordt een kapitein terzijde gestaan door een lokaal bekende, goed opgeleide en professionele dienstverlener bij het navigeren en manoeuvreren van zijn schip. Daarmee wordt bijgedragen aan een veilige, doelmatige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer op de loodsplichtige scheepvaartwegen. Daarnaast geven registerloodsen in diverse overlegorganen gevraagd en ongevraagd advies over een breed pallet aan maritiemgerelateerde zaken met als gemeenschappelijke noemer het bevorderen van een veilig en vlot scheepvaartverkeer.

Binnen de VTS-structuur vormen loodsen een integraal onderdeel van de veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.