Waar staat Nederlands Loodswezen voor? Waar geloven wij in, wat verbindt ons en wie willen wij zijn? Betrokken, betrouwbaar en deskundig zijn de kernwaarden van Nederlands Loodswezen. Die drie waarden fungeren als moreel kompas en zijn de kern van onze organisatie.

Betrokken

Wij zijn betrokken bij Nederlands Loodswezen omdat wij het als een voorrecht ervaren om deelgenoot te zijn van deze prachtige organisatie, die een belangrijke maatschappelijke en wettelijke taak uitvoert. Onze betrokkenheid uit zich in het nemen van verantwoordelijkheid en het stellen van het collectief belang, en het verzorgen van een doelmatige dienstverlening. Door een collectieve betrokkenheid kunnen wij als organisatie groeien en onze rol in de maritieme wereld steeds beter uitvoeren.

Betrouwbaar

Wij zijn betrouwbaar omdat de scheepvaart op ons rekent en ons nodig heeft. Wij voeren onze werkzaamheden punctueel, met de modernste middelen, en onder alle weersomstandigheden uit. Wij staan klaar, zodra daar om gevraagd wordt. Wij zijn een degelijke en voorspelbare partner voor alle stakeholders, zoals reders, havenautoriteiten, beleidsbepalers, overige dienstverleners en mensen die in en om de haven wonen en werken.

Deskundig

Wij zijn deskundig zodat wij zekerheid kunnen bieden en vertrouwen kunnen waarmaken. Door middel van opleiding, kennisontwikkeling en vernieuwing streven wij naar continue verbetering van onze kennis en kunde. Wij stellen ons kritisch op naar onszelf: onze deskundigheid is geen gegeven, maar iets waarin wij onszelf continu willen blijven ontwikkelen. Wij delen onze kennis, kunde en ervaring.

De drie kernwaarden staan voor wie wij zijn. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de trots die wij voelen voor onze organisatie. Wij zijn trots omdat het werk aansprekend en belangrijk is en omdat Nederlands Loodswezen kan bogen op een rijke geschiedenis.