Kerngegevens

Omvang van het Loodswezen 2018

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens over 2018 en 2017 opgenomen:

Tabel kerngegevens

2018

2017

   

Totaal aantal geloodste scheepsreizen

96.901

93.531

Verdeling: aantal Wetschepen

87.320

84.166

Verdeling: aantal Scheldevaart

9.581

9.365

   

Verdeling aantal regio Noord

3.883

3.532

Verdeling aantal regio Amsterdam - IJmond

14.041

13.335

Verdeling aantal regio Rotterdam - Rijnmond

57.988

56.774

Verdeling aantal regio Scheldemonden

20.989

19.890

   

Omzet totaal (x € 1.000)

208.699

200.413

   

Resultaat (x € 1.000)

8.824

5.815

   

Gemiddeld aantal registerloodsen (in FTE)

  

Regio Noord

17,96

16,50

Regio Amsterdam - IJmond

60,91

63,50

Regio Rijnmond

203,91

207,59

Regio Scheldemonden

153,60

153,61

Totaal

436,38

441,20

   

Gemiddeld aantal medewerkers (in FTE)

  

In dienst

414,70

415,89

Flexibele schil

37,46

37,53

Totaal

452,16

453,42

   

Investeringen (x € 1.000)

8.384

10.428

   

Capital base (x € 1.000)

122.360

129.825

   

Current ratio

2,03

1,98

   

Solvabiliteitsratio

37,4%

35,2%