(in duizenden EUR)

2022

2021

   

Opbrengsten

  

Loodsgelden

228.177

209.628

Andere tarieven

196

277

Overige inkomsten

447

390

Opbrengsten exploitatierekening (10)

228.820

210.295

   

Kosten

  

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

105.476

99.962

Beloodsen en plannen (12)

76.561

70.661

Overige regionale kosten (13)

11.512

10.600

Overige landelijke kosten (14)

15.357

14.125

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

6.328

5.565

Vermogensvergoeding (16)

4.943

5.273

Totaal kosten

220.177

206.186

   

Exploitatieresultaat

8.643

4.109