(in duizenden EUR)

2021

2020

   

Opbrengsten

  

Loodsgelden

209.628

198.413

Andere tarieven

277

107

Overige inkomsten

390

364

Opbrengsten exploitatierekening (10)

210.295

198.884

   

Kosten

  

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

99.962

95.040

Beloodsen en plannen (12)

70.661

72.815

Overige regionale kosten (13)

10.600

10.174

Overige landelijke kosten (14)

14.125

13.400

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

5.565

5.084

Vermogensvergoeding (16)

5.273

5.557

Totaal kosten

206.186

202.070

   

Exploitatieresultaat

4.109

-3.186

Toegevoegd aan verslag