(in duizenden EUR)

2020

2019

   

Opbrengsten

  

Loodsgelden

198.413

204.526

Andere tarieven

107

93

Overige inkomsten

364

395

Opbrengsten exploitatierekening (10)

198.884

205.014

   

Kosten

  

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

95.040

96.393

Beloodsen en plannen (12)

72.815

71.400

Overige regionale kosten (13)

10.174

10.518

Overige landelijke kosten (14)

13.400

15.542

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

5.084

5.041

Vermogensvergoeding (16)

5.557

8.116

Totaal kosten

202.070

207.010

   

Exploitatieresultaat

-3.186

-1.996