(in duizenden EUR)

2019

2018

   

Opbrengsten

  

Loodsgelden

204.526

208.027

Andere tarieven

93

92

Overige inkomsten

395

580

Opbrengsten exploitatierekening (10)

205.014

208.699

   

Kosten

  

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

96.393

94.574

Beloodsen en plannen (12)

71.400

67.105

Overige regionale kosten (13)

10.518

10.875

Overige landelijke kosten (14)

15.542

14.002

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

5.041

4.727

Vermogensvergoeding (16)

8.116

8.592

Totaal kosten

207.010

199.875

   

Exploitatieresultaat

-1.996

8.824