Exploitatierekening over 2018

(in duizenden EUR)

2018

2017

   

Opbrengsten

  

Loodsgelden

208.027

199.706

Andere tarieven

92

87

Overige inkomsten

580

620

Opbrengsten exploitatierekening (10)

208.699

200.413

   

Kosten

  

Arbeidsvergoeding loodsen (11)

94.574

92.157

Beloodsen en plannen (12)

67.105

65.254

Overige regionale kosten (13)

10.875

9.630

Overige landelijke kosten (14)

14.002

14.144

Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (15)

4.727

4.466

Vermogensvergoeding (16)

8.592

8.947

Totaal kosten

199.875

194.598

   

Exploitatieresultaat

8.824

5.815