Tot 1 september 1988 maakte Nederlands Loodswezen onderdeel uit van de Rijksoverheid. Vanaf 1 september 1988 is Nederlands Loodswezen verzelfstandigd. Hoofdtaak is het voorzien in het loodsen van zeeschepen van en naar de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde. Deze taak is voorbehouden aan registerloodsen. De wijze van organiseren, financiering en dergelijke is in wetgeving vastgelegd. Continuïteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening zijn op die manier geborgd in wet- en regelgeving. Omdat de registerloodsen de enigen zijn die deze loodsdienst mogen aanbieden, houdt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht op de prijsontwikkeling van onze dienstverlening en stelt zij jaarlijks de tarieven vast voor schepen die de Nederlandse havens aandoen.