Nederlands Loodswezen bezit veel unieke kennis en expertise. Wij vinden het onze opgave dit laagdrempelig te delen met alle belanghebbenden. Zodat de havens nog veiliger worden en de haveneconomie succesvoller gaat draaien. In 2019 hebben we in dit verband hard gewerkt aan de uitbreiding van ons informatieplatform om kennis uit te wisselen onder elkaar en met ketenpartners in de haven.

Toegevoegd aan verslag