Loodsplicht Nieuwe Stijl

In het kader van de Loodsplicht Nieuwe Stijl ontwikkelden wij opleidingen voor kapiteins die een Pilot Exemption Certificate (PEC) willen halen om zelfstandig, zonder loods, een haven te mogen invaren. Op 1 januari 2021 werd dat nieuwe stelsel van kracht. Het aantal kapiteins dat de opleiding heeft gevolgd, is nog klein. Of dat enkel te wijten was aan inreisbeperkingen door covid zal de komende jaren blijken.

Windlass

Vanuit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-IJmond wordt deelgenomen aan het project-Windlass, een internationaal onderzoek naar winddruk op schepen onder leiding van MARIN. Ook bij ontwikkelingen en onderzoeken rondom de haventoegankelijkheid en nieuwbouw of aanpassingen in de haveninfrastructuur leveren registerloodsen een belangrijke bijdrage. Het afgelopen jaar werkten we mee aan enkele tests met onbemande vaartuigen.

Nieuwe veerdienst

In regio Noord werkten de registerloodsen mee aan het project voor de nieuwe veerdienst tussen Eemshaven en Noorwegen. Met simulaties bij MARIN in Wageningen onderzochten we hoe de ferry de haven in en uit kan bij verschillende windkrachten en stromingen. Een mooie uitdagende klus. Op 1 april 2022 start de nieuwe veerdienst.

Ever Given

Tjitte de Groot (voorzitter regio Rotterdam-Rijnmond) werd gevraagd om in talkshow Op1  een toelichting te geven op het containerschip de Ever Given dat zes dagen lang het Suezkanaal blokkeerde. Verder had de uiteindelijke aankomst van het schip in de haven van Rotterdam veel aandacht van de media. Een mooie kans om aan een breed publiek over ons beroep te vertellen. Ook in de geschreven pers (landelijk en regionaal) konden we naar aanleiding van de Ever Given uitgebreid ingaan op het beroep.