Arbeidsmarktcampagne gestart

Met de uitstroom van registerloodsen in de komende jaren, is het heel belangrijk om voldoende nieuwe mensen op te leiden. We brengen ons beroep onder de aandacht onder de zeevarenden en op zeevaartscholen. Ook kijken we of we mbo-studenten kunnen motiveren door te stromen naar het hbo. Daarnaast werken we samen met een bureau aan een gericht plan voor arbeidsmarktcommunicatie. De nieuwe website 'werken bij het Loodswezen' is inmiddels in de lucht. We gaan ons verhaal op zo veel mogelijk plekken delen en elke geïnteresseerde vertellen over ons prachtige beroep. Daarnaast zijn we om nieuwe mensen te werven, een campagne gestart via socialmediakanalen.

Duurzaam inzetbaar

De veiligheid van onze mensen staat altijd voorop. Net zo belangrijk vinden we het dat loodsen en medewerkers duurzaam inzetbaar zijn: competent, gemotiveerd en gezond.

Komend jaar bekijken we of we een overstap kunnen maken naar een modern personeelssysteem voor de medewerkers. Daarmee kunnen we onder andere de inzetbaarheidsgesprekken beter registreren en opvolgen en maken we meer ruimte voor open gesprekken. Formele functioneringsgesprekken volgen vaak een afvinklijstje. We zoeken een model waarin ieders individuele situatie beter wordt besproken. In 2021 hebben we de wensen en eisen voor dat systeem in kaart gebracht.

Permanente educatie

Opleiding en training zijn essentieel in een sector die altijd in beweging is. We streven naar permanente educatie voor de loodsen en medewerkers die aansluit bij de laatste ontwikkelingen. Helaas konden in 2021 alleen de meest noodzakelijke opleidingen doorgaan. Bijvoorbeeld de opleiding voor de medewerkers van de varende dienst om hun vaarbevoegdheid te behouden.

Een belangrijk onderdeel van permanente educatie is het meegroeien met de laatste technologische ontwikkelingen. De registerloods is meer dan ooit de spin in het web van de informatievoorziening aan boord van een schip. Dat vraagt naast de basisvaardigheden van ons vak ook om andere vaardigheden en nieuwe kennis, vooral op het gebied van ICT.

Formatie varende dienst uitgebreid

In 2020 werden vijf extra medewerkers in vaste dienst genomen bij de varende dienst van NLBV. Door deze vaste aanstellingen zijn wij minder afhankelijk van inhuur. Ook komend jaar willen wij de flexibele inhuur verlagen en meer vaste medewerkers aan de varende dienst toevoegen. Op die manier willen wij het aantal uren overwerk verlagen. Dit past binnen ons beleid van duurzame inzetbaarheid.

Het verduurzamen van de vloot is dé uitdaging waar we de komende jaren voor staan.

Tjeerd de Vos, manager vlootbeheer

Blik op de toekomst

Ook met de beperkingen van covid draait de wereld door en hielden we onze blik op de toekomst gericht. We hebben in dit lastige jaar onze dienstverlening verder ontwikkeld. Op basis van het beleidsplan 2021-2025 bijvoorbeeld, zijn stappen gezet om onze interne processen verder te verbeteren.

De belangrijkste doelen vanuit de beleidsplannen NLBV en NLc voor de komende jaren zijn het reduceren van de CO2-uitstoot met 2,5% per jaar, het doorontwikkelen van planningssoftware en navigatieondersteunende middelen, het investeren in robotisering en digitalisering, het verbeteren van rapportages en het implementeren van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.

“Aan boord van onze schepen hebben we behoorlijk wat elektriciteit nodig. Niet alleen voor de voortstuwing en het warm houden van de motoren, maar ook voor het zogenaamde ‘hotelbedrijf’ (zoals verlichting, airco en verwarming). Op zee wekken we deze stroom op met dieselmotoren, maar voor de kant liggend is het een ander verhaal. Daar willen we onze CO2-uitstoot en andere dieselmotoremissie tot een absoluut minimum beperken. Door onze drie loodsvaartuigen te voorzien van zwaardere transformatoren en stroom te betrekken van de wal stoten we voor de kant liggend geen dieselmotoremissie meer uit en zijn we klaar voor de toekomst. Een technisch hoogstandje waar we heel trots op zijn.”

Ewoud Hoek, Technisch superintendent