We zijn er trots op dat we 2020 goed zijn doorgekomen, ondanks de impact van de covid-19-crisis. Met veel extra inspanningen hebben we de operatie overeind gehouden. Een bewijs van de flexibiliteit en bestendigheid van onze organisatie, van onze loodsen en medewerkers. Ook dit jaar stond onze duurzaamheidsambitie hoog op de agenda; op het vlak van milieu, omgeving en organisatie. Om de loodsdienst naar een nog hoger plan te tillen, zorgen we dat we in control zijn.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze organisatie is stevig verankerd in de maatschappelijke omgeving. Daarom onderschrijven we de noodzaak van een toekomstbestendig Loodswezen. Onverminderd speelt duurzaamheid daarbij een belangrijke rol in ons handelen. Wij hebben ervoor gezorgd dat in 2020 onze CO2-footprint is verkleind met 1,9% ten opzichte van 2019. In ons hernieuwde MVO-beleid geven we individuele regio’s en afdelingen alle ruimte voor eigen invulling en initiatief. Zo is maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van de organisatie en de dagelijkse werkzaamheden.

Minder uitstoot

Voor de langere termijn is onze duurzaamheidsambitie wat CO2-uitstoot betreft helder: in de komende vijf jaar zetten we in op een vermindering van 12,5%. Deze reductie is een grote uitdaging. Niet alleen voor het Loodswezen, maar voor de hele maritieme wereld. Samen met onze ketenpartners werken we aan die uitdaging. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar andere wijzen van voortstuwing.

Vergroening op de vloot

De ambitie om de CO uitstoot van het Loodswezen te verlagen kunnen wij het beste realiseren met innovaties in ons varend materieel. In 2020 hebben we daarom de ‘Luna’ voorzien van lichtere motoren (gewicht). Hierdoor verbruiken wij minder brandstof en stoten we minder CO2 uit. De ‘Luna’ is bovendien voorzien van een NOx-installatie. Daarmee brengen we de uitstoot van stikstofoxide (NOx) terug. Ook door het in de vaart nemen van de ‘Mira’ hebben we onze emissie verminderd. In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben onze tenders en loodsboten gevaren op B30 brandstof. Deze brandstof bestaat voor 70% uit gewone diesel en voor 30% uit HVO-biodiesel. Daarnaast hebben wij een technische aanpassing aan onze P-klasse stationsvaartuigen uitgevoerd, waardoor het brandstofverbruik – als het schip op de kruispost ligt – aanzienlijk wordt verlaagd.

Overige uitstootbesparende maatregelen

Naast maatregelen rondom de vloot zijn er meer uitstootbesparende maatregelen doorgevoerd. Zo is de regio Scheldemonden gestart met de inzet van een hybride taxi met een eigen laadfaciliteit. Ook is verder gewerkt aan het verduurzamen van de infrastructuur. Voorbeeld hiervan is een energieneutraal supportgebouw en de start van het project voor walstroomvoorzieningen.

Bewustwording emissiebesparingen

We zetten niet alleen in op technische besparende maatregelen. Ook besteden we aandacht aan de bewustwording rond emissiebesparing onder loodsen en medewerkers. Zo worden binnen verschillende overleggen de mogelijkheden besproken om het verbruik van brandstof te verminderen.

Verduurzaming van de keten

Het Loodswezen zoekt proactief met leveranciers naar mogelijkheden om samen te werken bij de verduurzaming van de keten. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het delen van kennis over het gebruik van biobrandstof of innovatieve duurzame technieken in de scheepsbouw.