De technologische ontwikkelingen en innovaties in ons werkgebied gaan ondanks het covid-19-virus gewoon door. Hierbij is de continuïteit van het beleid en het inspelen op toekomstige ontwikkelingen essentieel. We blijven vooruitkijken en vernieuwen. Op eigen kracht én samen met partners.

Windkrachtonderzoek JIP Windlass

Het Loodswezen nam in 2020 deel aan het JIP Windlass. Dit project spitst zich toe op het meten van wind in bepaalde havengebieden. Het project is geïnitieerd door het MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland). Het heeft als doel een tool te ontwikkelen om windkrachten op varende en gemeerd liggende schepen in een havengebied te kwantificeren en te voorspellen. In juli 2020 werden in IJmuiden met behulp van Lidar windkrachtmetingen verricht op schepen die in de richting van de Noordersluis varen. Met deze technologie is het mogelijk de afstand tot een object of oppervlak te bepalen met laserpulsen.

Foto: Robert Paul van de Graaf