Onze dienstverlening verliep in 2020 onder moeizame omstandigheden. Ook alle andere partijen in de haven hadden daar mee te maken. Samen stelden we alles in het werk om het loodsen van schepen doorgang te laten vinden.

Loodsen in tijden van covid-19

De scheepvaart afwikkeling werd door de overheid al snel na de uitbraak van het covid-19-virus aangewezen als vitaal proces. Het loodsen van zeeschepen is een belangrijke schakel in dit proces. Ons werk moest onder alle omstandigheden doorgaan. Om dit te garanderen, richtten we een speciaal coronacrisisteam op. Dit team implementeerde maatregelen en beantwoordde de vragen van onze loodsen en medewerkers. Want zij hadden veel zorgen. Zeker in het begin van de pandemie toen we nog onvoldoende beschermingsmiddelen hadden en er steeds nieuwe richtlijnen kwamen vanuit de overheid.

Voor de loodsen en onze continumedewerkers ging het werk aan boord van de schepen door. Maar de omstandigheden waren in korte tijd flink veranderd. Door de aard van de werkzaamheden konden zij vaak geen 1,5 meter afstand houden. Daarom namen we, naast de adviezen van het RIVM, extra maatregelen. Zoals preventief testen, vervoer van loodsen per taxibusje afgescheiden van de chauffeur en het beperken van het maximum aantal loodsen op de tenders. Heel belangrijk bleek onze goede band en hechte samenwerking met andere partijen zoals de havenmeester. Wekelijks was er bijvoorbeeld een crisisoverleg met alle stakeholders in de haven.

Duurzame inzetbaarheid

Werken aan duurzame inzetbaarheid blijft voor het Loodswezen een prioriteit. Het werken in continudienst is fysiek en mentaal inspannend. Maar ook omdat zowel varende medewerkers als medewerkers met een kantoorfunctie door het overheidsbeleid langer moeten doorwerken. Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, is in 2019 het inzetbaarheidsgesprek geïntroduceerd. Dit is gericht op vooruitkijken in plaats van terugkijken. Het heeft als voornaamste onderwerp de vitaliteit van de medewerker. In 2021 gaan we meten wat deze gesprekken opleveren.

Aandacht voor vitaliteit

In 2019 konden onze medewerkers deelnemen aan een individueel vitaliteitsprogramma. Uit een evaluatie van dit programma in 2020 blijkt dat de beoogde bewustwording op het vlak van vitaliteit is gerealiseerd. De 150 medewerkers die hebben deelgenomen, zijn enthousiast en geven o.a. aan beter op voeding te letten en meer te bewegen. Ook de tips over slapen in continudienst zijn goed ontvangen. In 2021 brengen we het thema vitaliteit opnieuw onder de aandacht.

Uittrederegelingen medewerkers

Door de uittrederegeling voor medewerkers in de continudienst is het mogelijk om voorafgaand aan het pensioen gefaseerd minder te werken met een aanvulling op het salaris. In 2020 maakten meer medewerkers van deze regeling gebruik. Voor kantoormedewerkers zijn vanaf eind 2021 in de cao mogelijkheden gecreëerd om af te bouwen of vervroegd uit te treden.

Loodsenformatie in cijfers

Aan het begin van 2020 werden 20 studenten beëdigd tot registerloods. Wij streven ernaar om de loodsenformatie op peil te houden. Maar we verwachten dat het in de toekomst lastiger wordt om loodsen te werven, omdat het aantal zeevarenden terugloopt. Het Loodswezen kan echter niet zonder instroom van nieuwe collega’s. Daarom voeren we een actief arbeidsmarktbeleid. Zo ondersteunen we de branchegerichte aanpak en intensiveren we ons contact met zeevaartscholen.  Met de site www.werkenbijhetloodswezen.nl informeren we over huidige banen en vacatures bij het Loodswezen. We benaderen actief de markt via een social media campagne. We participeren in diverse branchegerichte initiatieven zoals bijvoorbeeld ‘Nederland Maritiem Land’. In 2020 is er helaas nauwelijks geparticipeerd in open dagen door de pandemie.

"Jonge mensen interesseren voor het prachtige beroep van registerloods"

"Het is van groot belang voldoende jonge mensen te interesseren voor het prachtige beroep van registerloods. Ook in 2021 laten wij ons dan ook weer nadrukkelijk zien op de arbeidsmarkt.”

Eline van der Vlist, Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen

Verzuim in het kort

Nederlands Loodswezen besteedt veel aandacht aan het voorkomen dat mensen langdurig ziek zijn en in de WIA terechtkomen. In 2020 kreeg geen enkele medewerker een WIA-uitkering.

Verzuimfeiten en -cijfers

Voor 2020 gelden de volgende ziekteverzuimpercentages:

  • Ziekteverzuim continumedewerkers: 6,03% (in 2019 4,25%)

  • Ziekteverzuim niet-continumedewerkers: 5,02% (in 2019 3,13%)