Voor een doelmatige loodsdienstverlening zijn voldoende, betrouwbare en robuuste beloodsingsmiddelen en ondersteunende middelen nodig. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol. Bijvoorbeeld bij onderhoud en bij nieuwbouw van beloodsingsvaartuigen.

Flexibel vlootplan

Voor het 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan boord zetten en afhalen van loodsen bij inkomende en uitgaande zeeschepen zet Nederlands Loodswezen loodsvaartuigen, jollen, tenders, swaths en een helikopter in. In het Vlootplan 2014-2030 werd de gewenste invulling van de vloot voor de (middel)lange termijn bepaald, inclusief het technisch vlootbeheer en de financiering.

In 2019 is het in 2014 opgestelde vlootplan vernieuwd. Het nieuwe vlootplan (2019-2035) is flexibel, wat maakt dat we nieuwbouw en verkoop kunnen versnellen of vertragen. Gebleken is dat de aangeboden capaciteit loodsvaartuigen, jollen en swaths voor de komende periode niet verandert. Wel breiden we aantal tenders uit van 16 naar 17 om aan de vraag vanuit de regio’s te voldoen.

Samenstelling vloot

De leeftijd van de vloot is divers. Dit heeft als voordeel dat wij niet in een kort tijdsbestek worden geconfronteerd met grote investeringen. Onze vlootvernieuwing vindt dan ook geleidelijk en verspreid over meerdere jaren plaats.

In 2019 bestond de vloot uit in totaal 33 beloodsingsmiddelen. De vloot is in juridisch eigendom van Loodswezen Materieel BV, behalve de helikopter. Deze wordt door Nederlands Loodswezen gehuurd.

 

Aantallen in 2019

Maximale snelheid

Maximale golflengte waarbij beloodsingsmiddel kan worden ingezet (inschatting)

    

Loodsvaartuigen (stationsschepen) - P-klasse

3

16 knopen

Tussen 2,8 en 3,5 meter

Jollen

8

28 knopen

Tussen 2,8 en 3,2 meter

SWATH-tenders

2

18 knopen

Circa 3,5 meter

Conventionele tenders

2

13 knopen

Circa 2,8 meter

Jetgedreven tenders (Discovery-klasse)

6

28 knopen

Circa 2,8 meter

Jetgedreven tenders (Aquila- en L-klasse)

10

28,5 knopen

Circa 2,8 meter

Stalen schroef tenders

2

20 knopen

Circa 2,8 meter

Onderhoud van de vloot

Het onderhoud van de vloot is goed op orde. De onderhoudswerkzaamheden voor de gehele vloot zijn gericht op veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid, in lijn met de International Safety Management-regelgeving (ISM-code) van de IMO.

Plaatsing MAN-motoren Luna

Begin 2019 is definitief besloten om de tender Luna (2017) uit te rusten met MAN-motoren en een SCR-installatie; een nabehandeling die de Nox-uitstoot (zwavel) reduceert. MAN-motoren zijn veel compacter en lichter dan andere motoren. Door de gewichtsbesparing kan de tender toch de topsnelheid van 28 knopen behalen. Ook realiseren we een brandstofbesparing en daarmee een substantiële CO₂-reductie.