Een efficiënte samenwerking en kennisdeling tussen de partners in de maritieme logistieke keten is van groot belang. Nederlands Loodswezen speelt een belangrijke rol op het gebied van informatievoorziening en draagt ook bij aan een optimale afstemming van beschikbare capaciteit en scheepvaartaanbod.

Samenwerken en kennisdeling ketenpartners

Cruciaal in de planning en uitvoering anno 2020 is het gebruik van digitale ondersteunende processen en middelen om de ketenwerking en het beloodsingsproces te verbeteren en te stroomlijnen. Zo neemt de Regionale Loodsencorporatie (RLc) Scheldemonden deel aan het grensoverschrijdende Haven Neutraal Platform voor onderlinge datadeling. In 2020 werden belangrijke stappen gezet om datadeling te verbeteren en onderling afspraken hierover te maken. Het Loodswezen Informatie Systeem (LIS) vormt de belangrijkste door ons ingebrachte schakel. Dit systeem is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen en hun gezamenlijke strategische partner Tauris.

De regio Rotterdam-Rijnmond heeft in samenwerking met ketenpartners het bestel-proces van in- en uitgaande schepen in de regio gedigitaliseerd. Zo ontstaat er zowel een beter overzicht van als inzicht in alle benodigde capaciteit en middelen.

In de regio Amsterdam-IJmond is het automatisch bestellen van loodsen via Portbase in gebruik genomen. Zo kunnen agenten onder meer loodsen en sleepboten (deels) automatisch aanvragen. Ook levert de regio Amsterdam-IJmond een bijdrage aan de inrichting  van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden ter vervanging van de huidige Noordersluis.

Voor de regio Noord is de samenwerking met het Duitse Loodswezen belangrijk. In 2020 is die echter flink gehinderd door de pandemie. Wel maakte de Raad van Commissarissen kennis met onze Duitse collega’s en zag de potentie van deze samenwerking. De regio Noord zal deze dan ook zo snel mogelijk weer oppakken.

Cybersecurity

Cyber is een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze samenleving en onze organisatie. Dagelijks werken we met digitale oplossingen. Door gebruik van internet, interne netwerken en bedrijfsapplicaties hebben we te maken met aan cyber gerelateerde risico’s zoals cybercrime. Er hebben zich geen incidenten van cybercrime voorgedaan. Daarnaast is de ICT-omgeving van het Loodswezen in 2020 goed beschikbaar geweest. Er waren enkele kleine verstoringen, maar die hebben geen impact gehad op de dienstverlening.

Ondersteund werken in de cloud

2020 stond vooral in het teken van de cloudmigratie en de introductie van Office 365. Door de pandemie werkten de kantoormedewerkers plotseling veel thuis. Daarvoor moest het op afstand werken in versneld tempo worden gerealiseerd. Er waren al veel voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van Office365. Zo kon deze werkwijze soepel en snel worden uitgerold. Werken in de cloud levert het Loodswezen ook in de toekomst veel flexibiliteit op. Ook zitten we niet meer vast aan eigen servers en serverparken.