Een efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer staat of valt met de samenwerking en kennisdeling binnen de maritieme logistieke keten. Een goede interactie en efficiënte samenwerking tussen de ketenpartners is dan ook van groot belang. Nederlands Loodswezen speelt een belangrijke rol op het gebied van informatievoorziening en draagt bij aan een optimale afstemming van beschikbare capaciteit en scheepvaartaanbod.

Informatieplatform

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn we in 2019 verdergegaan met de ontwikkeling van een informatieplatform om kennis uit te wisselen met ketenpartners in de haven. Op het informatieplatform is allerlei belangrijke informatie te vinden, zoals een actuele verwachte aankomsttijd van schepen. Het platform zorgt ervoor dat wij, en onze partners in de haven, nog efficiënter kunnen werken. In de regio Scheldemonden is om de informatie-uitwisseling in het Scheldegebied te optimaliseren het Haven Neutraal Platform (HNP) opgericht.

Samenwerken en kennisdeling ketenpartners

Nederlands Loodswezen is van mening dat de afhankelijkheid tussen partijen in de maritiem logistieke keten steeds groter wordt. De interactie tussen partijen in de keten zal verder toenemen. De efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer wordt steeds meer afhankelijk van samenwerking tussen en kennisdeling door alle partners in de keten. Als die interactie niet goed verloopt, kan dit forse negatieve gevolgen hebben. Denk hierbij aan inefficiëntie en aantasting van het veiligheidsniveau.

Nederlands Loodswezen wil een rol spelen in deze samenwerking door het delen van informatie die hiervoor nodig is. Op die manier hebben alle partijen inzicht in het gehele haven aanloopproces. Zo kunnen partners hun capaciteit optimaal afstemmen op het scheepvaartaanbod. Hierdoor wordt de efficiency van de haven verhoogd. Nederlands Loodswezen levert daarmee een onmisbare bijdrage in de informatievoorziening voor alle partners.

In dit licht investeerde regio Rotterdam-Rijnmond ook in 2019 volop in het GIDS-platform. Hiermee stemmen de nautische dienstverleners (slepers, roeiers en loodsen) hun capaciteit af en passen in overleg met de havenmeester het scheepvaartverkeer aan als er problemen zijn met de capaciteit van een van de partijen. Dit vermindert wachttijden voor de andere partijen in de haven.

Kwaliteit apparatuur

Nederlands Loodswezen investeerde in 2019 in informatie- en navigatieapparatuur: NMS, QASTOR-LITE en mobiele data-apparatuur of -applicaties. Het gaat om apparatuur die de loodsen mee aan boord kunnen nemen ter ondersteuning van hun beroepsuitoefening. Het doel is niet alleen de kwaliteit hiervan op niveau te houden, maar ook de kwaliteit verder te vergroten. Bijvoorbeeld door de integratie van meerdere systemen als Galileo en Beidu, door real-time hydrometeo-gegevens zichtbaar te maken en door voorspelling van het verkeersbeeld.

Kwaliteit van de IT-organisatie versterken

De loodsen en medewerkers op zee en aan wal moeten kunnen vertrouwen op een veilige, betrouwbare en goed functionerende IT-organisatie. Een kwalitatief hoogwaardige IT-infrastructuur en informatievoorziening ondersteunt de loods aan boord bij zijn beroepsuitoefening en draagt bij aan een optimale informatie-uitwisseling in de keten.

Een veilige en goed functionerende IT-infrastructuur

Digitalisering is bij Nederlands Loodswezen doorgedrongen tot in de haarvaten van de bedrijfsvoering. De aandacht voor informatiebeveiliging en continuïteit van informatiesystemen neemt toe. Door het toenemende gebruik van clouddiensten verschuift niet alleen de focus van informatiebeveiliging, het geeft ons ook meer (en integraal) inzicht in potentiële dreigingen. Nu en in de toekomst.

Cybersecurity op orde

Nederlands Loodswezen werkt samen met regionale ketenpartners en landelijke overheidsinstellingen, zoals NCSC en NCTV. Binnen deze allianties zijn we betrokken bij het samenstellen van het Nationaal Cyber Security Beeld en de ontwikkeling van internationale maritieme beveiligingsstandaarden. Hierdoor hebben we snel informatie over cybersecuritydreigingen, zoals ransomware-uitbraken of CIO-fraude, en kunnen we er meteen op reageren. In 2019 zijn geen beveiligingsincidenten gemeld met noemenswaardige impact op bedrijfsprocessen of privacy.

Betere en bredere datatoepassingen

De afgelopen jaren zijn binnen Nederlands Loodswezen verschillende informatiesystemen ontwikkeld voor de specifieke ondersteuning van afdelingen of processen. Dankzij een generiek ontwikkelplatform ‘in de cloud’ kunnen we de hierdoor ontstane ongestructureerde informatie omzetten naar eenvoudig toegankelijke, functionele(re) input. Het gebruik van cloudgebaseerde platformen maakt nieuwe technologieën beschikbaar, mede door de herziening en ontwikkeling van een nieuwe informatie- en integratiearchitectuur in 2019. Dit stelt ons in staat om ‘machine learning’ en kunstmatige intelligentie toe te passen, en dus kwalitatief betere data(processen) te genereren.

Ondersteund werken in de cloud

Dankzij een upgradeproject is in 2019 niet alleen de software- en beveiligingsondersteuning geborgd, maar zijn ook het primaire proces en de kantooromgeving geschikt gemaakt voor het werken in de cloud. Alle organisatieonderdelen krijgen daarin specifieke ondersteuning.

Verdere digitalisering logistieke keten

De komende jaren ligt de nadruk in onze IT-strategie op samenwerking in en verdere digitalisering van de logistieke keten. Dit is nodig vanwege de aan ons toegekende veiligheidsfunctie en onze belangrijke rol in efficiënt goederenvervoer. In 2020 ligt de focus op het vergroten van de IT-effectiviteit in de primaire loodswezenprocessen.