Bijlage 1 Beschrijving materiële onderwerpen

Onderstaand zijn de materiële onderwerpen weergegeven, zoals benoemd in hoofdstuk 5, Stakeholdermanagement. Het schema laat zien in welk hoofdstuk deze onderwerpen terugkomen, alsmede welke KPI’s onder dit onderwerp vallen. Indien de KPI’s een * bevatten, zijn deze gebaseerd op de GRI Standards (General Reporting Initiative Standards).

Materieel onderwerp

Hoofdstuk

Kern performance indicator (KPI’s)

Kwaliteit van de dienstverlening

Kwaliteit van de dienstverlening

- Non-conformities ISPO / ISO*

- Aantal ingediende klachten (incl. eventuele sancties)*

- # ervaringsjaren loodsen**

- IAD-meldingen (per categorie)

- % realisatie tijdigheid aan boord t.o.v. ACM-norm (per regio)

- Gemiddeld aantal dagen factuur verstuurd (tijdigheid facturatie)

- # creditnota’s verstuurd (juistheid facturatie)

- Incassotermijn (aantal dagen)

- Resultaat loodsentevredenheidsonderzoek (cijfer)*

Ketensamenwerking

Het Loodswezen in de keten

Kwalitatief (selectie overzicht van samenwerkingen op internationaal, nationaal en regionaal niveau)

Vlootconfiguratie

De vloot en het belang van duurzaamheid

- # stationsschepen

- # swath vaartuigen

- # Tenders

- Gemiddelde leeftijd stationsschepen

- Gemiddelde leeftijd swath-vaartuigen

- Gemiddelde leeftijd tenders

- # green passport certificering

- Onderhoud (kwalitatief)

Klanttevredenheid

Ervaring van de dienstverlening

Tevredenheid volgens KTO (cijfer)*

Visie op de toekomst

Trends en ontwikkelingen

Kwalitatief

Training en opleidingen

Training en opleiding

- Opleidingskosten per medewerker (NLBV)

- # uren besteed aan beroepsontwikkeling loods*

- # studenten begonnen

- # studenten geslaagd

- # studenten deelgenomen aan het examen

Innovatie

De vloot en het belang van duurzaamheid

Het Loodswezen in de keten

# Gerealiseerde projecten

Tariefstabiliteit en ontwikkeling

Tarieven en ontwikkeling

Tarieven en ontwikkeling

(Cyber)security

Cybersecurity en informatiebeveiliging

# Datalekken*

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

- # Interne incidenten met letsel*

- % ziekteverzuim niet-continu-medewerkers*

- % ziekteverzuim loodsen*

- Cijfer medewerkerstevredenheid algemeen*

- Cijfer medewerkerstevredenheid aandacht voor veiligheid*

Stakeholdermanagement en communicatie

Stakeholdermanagement

Kwalitatief

Emissies

De vloot en het belang van duurzaamheid

CO2-uitstoot (totaal, scope 1, scope 2; kg)*

  • * Deze indicatoren zijn gebaseerd op de GRI Standards.
  • ** # = aantal